Xəbər lenti

 Şrift:
"Uğur" Gənclərin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyi, 2016-cı ilin yekunlarına dair maliyyə dövriyyəsini açıqladı.

  «Uğur» Gənclərin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyi      
    İzahlı qeyd          
  31 dekabr  20 16 il tarixə          
     
Ünvan:    
Hüquqi: H. ün: Bakı, Nərimanov r-nu, Qarabağ k. 9, m. 27      
Faktiki: AZ1008, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, QARABAĞ ev.9 m.27      
Telefon nömrələri:  iş:   mobil: 0504068604      
Elektron poçt ünvanı (email): Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.    
Təşkilatın əsas fəaliyyət növü: Uşaq və Gənclər təşkilatları    
Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat kodu 1106-Q11-2129        
Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat tarixi 26.05.2006        
                 
  Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata dair açıqlamalar      
                 
1.  Qeyri-maddi aktivlər      
  Proqram təminatı Lisenziya Sair Cəmi      
İlin əvvəlinə ilkin dəyər1       0,00      
Alışlar1       0,00      
Əvəzsiz əldə etmələr 1       0,00      
Silinmələr 1       0,00      
İlin sonuna ilkin dəyər 1 0,00 0,00 0,00 0,00      
İlin əvvəlinə yığılmış amortizasiya1       0,00      
Cari dövrün amortizasiyası 1       0,00      
Silinən aktivlərin yığılmış amortizasiyası 1       0,00      
İlin sonuna yığılmış amortizasiya 1 0,00 0,00 0,00 0,00      
               
İlin əvvəlinə balans  dəyəri1 0,00 0,00 0,00 0,00      
İlin sonuna balans  dəyəri 1 0,00 0,00 0,00 0,00      
                 
                 
2. Torpaq, tikili və avadanlıq      
  Bina və tikililər Avadanlıq Nəqliyyat vasitələri Sair Cəmi    
İlin əvvəlinə ilkin dəyər 2         0,00    
Alışlar 2         0,00    
Əvəzsiz əldə etmələr 2         0,00    
Silinmələr2         0,00    
İlin sonuna ilkin dəyər 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
               
İlin əvvəlinə yığılmış amortizasiya 2         0,00    
Cari dövrün amortizasiyası 2         0,00    
Silinən aktivlərin yığılmış amortizasiyası 2         0,00    
İlin sonuna yığılmış amortizasiya 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
               
İlin əvvəlinə balans  dəyəri 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
İlin sonuna balans  dəyəri 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
                 
3. Bioloji aktivlər      
                 
  inəklər danalar qoyunlar sair cəmi    
ilin əvvəlinə qalıq 4         0,00    
alışlar 4         0,00    
doğuşlar 4         0,00    
çəki artımı 4         0,00    
satışlar 4         0,00    
tələf olanlar4         0,00    
ilin sonuna qalıq 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
                 
4. Sair  uzunmüddətli maliyyə aktivləri      
                 
  depozit məbləğlər veksellər sair cəmi      
ilin əvvəlinə qalıq 3              
qoyuluşlar 3       0,00      
çıxarışlar 3       0,00      
ilin sonuna qalıq 3 0,00 0,00 0,00 0,00      
                 
5. Ehtiyatlar      
  dəftərxana kənd təsərrüfatı məhsulları sair cəmi      
ilin əvvəlinə qalıq 5       0,00      
alışlar 5       0,00      
məhsul formasında əldə olunan 5       0,00      
istifadə 5       0,00      
əvəzsiz verilmə 5       0,00      
satış 5       0,00      
ilin sonuna qalıq 5 0,00 0,00 0,00 0,00      
                 
6. Qısamüddətli  debitor borcu (bağlanmış müqavilələr üzrə vəsaitin açılmamış hissəsi burda əksin tapır).      
  Donorları adı (siyahıdan seçin) 6 ilin əvvəlinə borc ilin sonuna borc          
1                
2                
3                
4                
5                
QMD6 və s 0,00 0,00          
                 
7. Sair  qısamüddətli  aktivlər      
  ilin əvvəlinə qalıq artım azalma ilin sonuna qalıq      
təhtəl-hesab şəxslər 7              
qabaqcadan ödənişlər 7              
ƏDV depozit 7              
cəmi 0,00 0,00 0,00 0,00      
                 
8. Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər        
  bank krediti lizinq cəmi        
ilin əvvəlinə qalıq 8     0,00        
Daxilolmalar 8     0,00        
ödənişlər 8     0,00        
qısamüddətli öhdəliklərə transfer 8     0,00        
ilin sonuna qalıq 8 0,00 0,00 0,00        
                 
9.Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər        
  bank krediti lizinq cəmi        
ilin əvvəlinə qalıq 9     0,00        
Daxilolmalar 9     0,00        
ödənişlər 9     0,00        
ilin sonuna qalıq 9 0,00 0,00 0,00        
                 
10.  Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər          
  hesabat ilinin sonuna əvvəlki ilin sonuna          
gəlir vergisi 10              
sadələşdirilmiş vergi 10              
mənfəət vergisi 10              
ƏDV 10              
yol vergisi 10              
əmlak vergisi 10              
DSMF 10              
cəmi10 0,00 0,00          
                 
11. Qısamüddətli kreditor borcları            
  hesabat ilinin sonuna əvvəlki ilin sonuna          
əsas vəsait təchizatçısına borc 11              
ehtiyatların satıcısına borc 11              
əmək haqqı üzrə borc11              
cəmi 11 0,00 0,00          
                 
12. Sair qısamüddətli öhdəliklər            
  hesabat ilinin sonuna əvvəlki ilin sonuna          
təhtəl-hesab şəxslər 12              
donorların təxirə salınmış gəlirləri 12              
1 sairqisaohdelik                
2 sairqisaohdelik                
3 sairqisaohdelik                
vəs.                 
cəmi 12 0,00 0,00          
                 
                 
  Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat       
       
13. Üzvlük haqları          
  1 nəfərə düşən məbləğ (manatla) Ümumi məbləğ (manatla)          
Giriş haqqı              
Üzvlük haqqı              
Cəmi üzvkük haqları x 0,00          
                 
14. Alınmış qrantlar    
     
Sıra №-si Donorun adı (donorun adını siyahıdan seçin) Layihənin adı (məqsədi) Qrantın təsdiq olunmuş  məbləği  Layihənin əhatə dövrü (gün.ay.il)  Qrantın daxil olan hissəsi (manatla)
      manatla digər valyutada Valyuta başlanğıc son  
1 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  Gənclər Fondu Gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasına dəstək              7 500,00     03.05.2016 03.09.2016                     7 500,00
2 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  Gənclər Fondu “Gənclərin sağlamlığına qayğı: GMO ərzaqları və qida təhlükəsizliyi”               8 900,00     01.11.2016 31.12.2016                     8 900,00
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
və s.                
IAQC Cəmi 16 400,00 0,00       16 400,00
                 
15. Alınmış ianələr    
                 
Sıra №-si İanəni verən fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin digər göstəriciləri (seriyası, nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsini verən orqanın adı, verilmə tarixi, fiziki şəxsin qeydiyyatda olduğu ünvan). İanəni verən hüquqi şəxsin adı, VÖEN-i, hüquqi ünvanı, bank rekvizitləri, əlaqə telefonu İanənin kodu Ödəniş üsulu (nağd və ya nağdsız qaydada) İanənin məbləği (manatla)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
IIAIC Cəmi       0,00
                 
16. Kommersiya fəaliyyətindən gəlir       
                 
Sıra №-si Əməliyyatın adı Müqavilə  Mal və xidmətlərin alıcısı  məbləğ (manatla) Vegiyə cəlb edilən əməliyyatın məbləği 
tarixi (gün.ay.il) nömrəsi
1            
2            
3            
4            
və s.            
IVBƏC Cəmi        0,00 0,00
                 
17. Verilmiş qrantlar    
     
Sıra №-si Resipiyentin adı Layihənin adı (məqsədi) Qrantın təsdiq olunmuş  məbləği  Layihənin əhatə dövrü (gün.ay.il)  Qrantın köçürülən hissəsi (manatla)
      manatla digər valyutada Valyuta başlanğıc son  
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
və s.                
IAQCG Cəmi 0,00 0,00       0,00
                 
18. Pul vəsaiti ödənişləri        
Sıra №si Xərcin adı Məbləğ        
1 2 3        
  İlin əvvəlinə pul vəsaitləri qalığı          
  Ümumi pul vəsaiti daxilolmaları 16 400,00        
  Əmək haqqı ödənişləri 1 378,60        
  o cümlədən:          
  İşçilər üzrə əmək haqqı 937,90        
  Gəlir vergisi (14%) ödənişi 158,20        
  Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı (3%) 33,90        
  Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı (22%) 248,60        
  Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı (15%)          
  Ödənilən yardımlar          
  İcarə haqları ödənişləri 600,00        
  Kommunal xidmətlər üzrə ödənişləri          
  Kommunikasiya xidmətləri üzrə ödənişləri          
  Təmir xərcləri          
  Nəqliyyat xərci          
  Ezamiyyə ödənişləri          
  Nəşriyyat, mətbəə xərcləri 1 580,00        
  Tədbir xərcləri 5 720,00        
  ƏDV, sadələşdirilmiş vergi,mənfəət vergisi, yol vergisi          
  Bank xidməti 141,96        
  borcların verilməsi və geri qaytarılması üzrə ödənişlər          
  Təhtəlhesab şəxsə ödəmələr          
  uzunmüddətli aktivlərin alışı          
  sair ödənişlər 6 979,44        
  Cəmi pul vəsaiti ödənişləri 16 400,00        
XOC İlin sonuna pul vəsaitləri qalığı 0,00        
                 
  Rəhbər:              
                 
  Baş mühasib:              
                 
  Tarix: 24.03.2017            
                 
Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Şərh yaz


Təhlükəsizlik kodu
Yenilə

22 Fevral 2018 Azay Quliyev Prezidentin İrəvanla bağlı çıxışına deyinən erməniyə sərt cavab verdi
21 Fevral 2018 Əbülfət Mədətoğlunun sözlərinə daha bir mahnı - Video
19 Fevral 2018 "Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu '' adlı forum həyata keçiriləcək.
18 Fevral 2018 Qənirə Paşayeva Uludağ Universitetində Xocalı soyqırımı ilə bağlı konfrans verib
18 Fevral 2018 Energetikanaziri Pərviz Şahbazov Almaniyaya səfər edib
18 Fevral 2018 İsrail Baş Naziri: İrana Yol Verməyəcəyik!
17 Fevral 2018 Oftalmologiya elmi dünyanın aparıcı ölkələrinin elmləri sırasındadı
14 Fevral 2018 Uluslararası "Dədə Qorqud Hekayə Yarışması" keçiriləcək
13 Fevral 2018 "...düşmənimin ölmüş vicdan əsəridir"-Şəhid Zəhranın doğum günüdür
13 Fevral 2018 "Azerbaycan ve Türkiyemiz, birliğimiz inşallah daha da güclenecek!"-Q.Paşayeva
13 Fevral 2018 Əgər Azərbaycanı Türk dünyasının da lider dövlətinə çevirmək istəyiriksə...
12 Fevral 2018 Prezident bir qrup hərbi qulluqçunu təltif etdi - SƏRƏNCAM
12 Fevral 2018 Dövlət başçısının tapşırıqlarının icrası ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyində geniş kollegiya iclası keçirilib
12 Fevral 2018 Azərbaycan ordusunun nümayəndələri Türkiyədə səfərdədir
12 Fevral 2018 İlham Əliyev Vladimir Putinə başsağlığı verdi
11 Fevral 2018 İrəvanda milli maarifçilik mühiti
11 Fevral 2018 Afrindən Qara Xəbər!-Türkiyə bir gündə 11 şəhid verdi
10 Fevral 2018 Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib.
10 Fevral 2018 Son Dəqiqə! İsrail Təyyarələri Suriyanı Yenidən Vurdu!
10 Fevral 2018 Rusiya Türkiyəyə Qapıları Bağladı: Hazır Deyilik!
09 Fevral 2018 Vüqar Rəhimzadə YAP-ın qurultayı HAQDA
09 Fevral 2018 Yazıçı Nurəddin Ədiloğlunun 60 illiyi qeyd edilib
05 Fevral 2018 Bu gün Qara Qarayevin doğum günüdür.
27 Yanvar 2018 Xalq artistinin 25 il əvvəlki görüntüləri yayıldı_VİDEO
04 Yanvar 2018 Tanınmış yazıçının yeni kitabı çapdan çıxdı
01 Yanvar 2018 Bu gün tanınmış yazar Əbülfət Mədədtoğlunun doğum günüdür!
29 Dekabr 2017 Məktəbdə Yeni il şənliyi keçirildi
28 Dekabr 2017 İlyas Tapdığın “anım günü”nə həsr olunmuş tədbir keçirildi
25 Dekabr 2017 İqtisad Universitetində Məmməd Arazın xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
21 Dekabr 2017 Analitik İşlər Mərkəzi JEOL JSM 6610-LV Skayner elektron mikroskopuyla təchiz olunmuşdur.

Sayğac