Xəbər lenti

 Şrift:
                                                         Zəka VİLAYƏTOĞLU


 Şrift:

             "Sevmək sənə çox yaraşır!" 

İfa edirlər: Zəka Vilayətoğlu və Turanə Babayeva

Söz: Damət Salmanoğlu
Mus: Zəka Vilayətoğlu

Sayğac