Xəbər lenti

 Şrift:

Çarlar ətraf ölkələri işğal edərək imperiya yaratdıqları halda, Putin onları parçalayaraq Rusiyanı genişləndirir. 1917-ci ildə sonuncu çar devriləndən sonra bolşeviklər də çar Rusiyasının ideologiyasını yox, “mirası”nı əsas götürdü. Kssincer bu barədə belə yazır:

Ardını oxu...

 Şrift:


Uyğurlar (Uyğur Dövləti), şəhər həyatına qədəm qoyan ilk Türk Dövləti olmasıyla yanaşı tarix, sənət və mədəni baxımdan böyük bir mədəniyyətə sahibdir və günümüzə qədər varlıqlarını qoruyub saxlamışlar.

Ardını oxu...

 Şrift:
Milyonlarla insanın ölümünə, milyonlarlasının yaralanmasına səbəb olan, imperatorluqları yıxıb dünyanın siyasi xəritəsini yaradan və təsirləri hələ də hiss olunan Birinci Dünya Müharibəsi bir əsri geridə buraxarkən Türk Tarix Qürumunun arxivlərindən müharibənin, bu vaxtacan görünməyən kadrları gün işığına çıxarılıb. Əksəriyyəti Suriya-Fələstin Cəbhəsinə aid olan kadrların əks olunduğu fotoşəkillərdə, Osmanlnın nüfuzlu komandirlərindən Hərbi Nazır Ənvər Paşa, Refet Bele, Əli Fuad Cebesoy, Əhməd Camal Paşanın yanında Çanaqqalada güllə daşıyan Seyid Onbaşı, dəniz müharibə bölüyü, piyadalar, istirahətdə olan əsgərlər, süvari batalyonu, günəş işığı və güzgü ilə əks etdirilərək mors kodu ilə siqnal verən teleqraf (helyograf) bölüyü, topçu batareyaları, şəhid olan bir Türk zabitinin cənazə mərasimi, Mevlevi Sıhhiyə bölüyü görünür.

1. Dünya Savaşı'nın bilinmeyenleri1. Dünya Savaşı'nın bilinmeyenleri

Ardını oxu...

 Şrift:

Qumık türkləri, bu gün böyük əksəriyyəti (1992-ci ildə təxmini hesablamalara  görə 250 000 nəfər) Rusiya Federasiyasının Dağıstan Muxtar Respublikasında, qalan hissəsi (təxminən 50 000 adam) Çeçenistan və Osetiya Muxtar Respublikalarında yaşayan, Azərbaycan türklərindən sonra Qafqazda sayca ən çox olan türk qövmüdür. Qumıkların bir qisimi, Çar Rusiyasının Şimali Qafqaza hücumu illərində və xüsusilə Şeyx Şamilin əsir düşməsindən sonra Osmanlı Dövlətinə sığınmışlar.

Ardını oxu...

 Şrift:

Avropa ilə Asiyanı bir-birindən ayıran Ural Dağları və Ural (YAYIN) çayının sahilləri başqurdların ana yurdudur. Bir türk boyu olan başqurdlar və onların vətəni olan Başqurdıstan, Türkiyədə təəssüf ki, çox tanınmır. Onsuz da başqurdlar sayca çox deyillər.

Ardını oxu...

 Şrift:


Yakutlar Sibirin şimal-şərqində yaşayan türklərdir. Onlar saxalar adıyla da tanınırlar.
Yakutların, Kulıqanlarla (Kurıqanlar) tunguzların qarışığından meydana gəldiyi ehtimal edilir. Kurıqanların, 7-ci əsrdə Çin sarayına hədiyyələr verdikləri, Göytürk Dövlətini ikinci dəfə quran İltəriş Kağana qarşı çıxdıqları məlumdur. Yakutlar, 10 - cu əsrdən sonra, monqol istilaları üzündən yurdlarını tərk edərək, Selenqa çayının aşağı sahillərinə, Anqara və Lena çaylarının yuxarı bölgələrinə köçdülər.

Ardını oxu...

 Şrift:

Qara dənizin şimalına əsrlər öncə köç edən, Oğuz boyundan gələn soydaşlarımız Qaqauz ( Göy Oğuz) türkləri, bu gün türklüyü, heç bir yerdə görülməyən bir bağlılıqla yaşamağa çalışırlar. Çətinliklərə və təzyiqlərə baxmayaraq, qurduqları muxtar rəhbərliklə Moldovada öz bayraqları altında yaşamaq üçün var gücləri ilə səy göstərirlər. Ata yurdlarından ayrılmaq, slavyan təsiri altına girmək və dəfələrlə müxtəlif təzyiqlərlə oyunlara məruz qalmaq, onların öz dəyərlərinə daha da möhkəm bağlanmasına səbəb olmuşdur. Beləcə, digər Oğuz boylarından ayrılalı yüz illər keçməsinə baxmayaraq, hələ də Oğuz Atanın boyuna layiq olmaq üçün, inadla türk şüurunu yaşayır, yaşadırlar.

Ardını oxu...

 Şrift:


Rusiya, Ukrayna, Bolqarıstan və Macarıstanın yerli xalqları - Türklər!


     Köhnə Altay tarixini araşdıran böyük arxeoloq, professor Sergey İvanoviç Rudenko, öz kitablarında, heç bir zaman türklərdən söz açmayıb. Altaylıları iskitlər adlandırıb.

Ardını oxu...

 Şrift:

Persona.az, tarix elmləri doktoru, professor Həsən Əlibəylinin rəhbərliyi ilə hazırlanmış yazını təqdim edir.

    Atilla, sərhədləri şərqdə Volqa, qərbdə isə Reyn çayları olan nəhəng bir ərazini əhatə etmiş qüdrətli Hun İmperiyasının hökmdarı və bəşər tarixində Makedoniyalı İsgəndərdən sonra dünya ağalığına iddia edən fatehlərdən biri olmuşdur. İmperiyanın əsasını, dördüncü əsrin ortalarında Don çayını keçərək, qarşısıalınmaz sel kimi Avropanın içərilərinə irəliləyən hunlara rəhbərlik etmiş Oktar qoysa da, Hun İmperiyası, ancaq Atillanın dövründə zamanın ən qüdrətli dövlətlərindən olan Qərbi və Şərqi Roma İmperiyaları ilə rəqabət apara biləcək hərbi və siyasi potensiala malik olmuşdur.

Ardını oxu...

Foto qalereya

Video qalereya

Sağlamlıq

Sayğac