Xəbər lenti

 Şrift:

Güman ki, bu gün elə bir türk yoxdur ki, türklərin zəngin və çoxşaxəli tarixinə həsr olunmuş, məşhur və səs-küyə səbəb olmuş “Qıpçaq çölünün yovşanı”, “Türklər və dünya:-dəfinə tarixi”, “Armagedonun nəfəsi” və bir çox digər monolit əsərlərin müəllifi olan tarixçi Murad Acini tanımasın və onun haqqında eşitməsin. Bu gün “Avdet” qəzetinin səhifələrində özünü tarixə,onun təhlilinə və inanılmaz kəşflərə həsr etmiş bu maraqlı insanla müsahibəni dərc edirik. Murad Aci bizə türk tarixinin paradoksları və sirləri haqqında danışacaq.

-Yazıçı Murad Aci necə doğulmuşdur?

Ardını oxu...

 Şrift:

Qonağımız çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında yetərincə tanınan, müxtəlif ədəbi janrlara müraciət edərək, hər zaman ədəbi arenada olmağa can atan yazıçı Kənan Hacıdır.

-Yaradıcılığında həm şeirə, həm də nəsrə müraciət edirsən.  Məncə, semantika baxımından  nəsrin və şeirlərin bir-birindən o qədər də fərqlənmir. Hər janrın öz tələblərinin  olmasını nəzərə alsaq, görərik ki,  bu, o qədər də asan deyil.  Hər iki janrı ardıcıl davam etdirən xeyli yazarın olması da məlumdur: Borxes, Brodski, elə öz yazarlarımızdan - Seyran Səxavət, İlqar Fəhmi, Aqşin… Öz yaradıcılığnda səviyyə baxımından  hansına daha çox üstünlük verirsən, yaxud özünü hansı janrda daha rahat hiss edirsən?

Ardını oxu...

 Şrift:

Həyat Şəmi-müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış imzalarından biri, şair, AMEA Tarix Institutunda elmi işci, tarix uzrə fəlsəfə doktoru və MTRŞ-da baş məsləhətcidir. "Adamlar", "Yazılmayan şeirlər", "Gecə gözlü həyat" adlı şeir kitablarının müəllifidir.

Ardını oxu...

Sayğac