Xəbər lenti

 Şrift:


Bir gün parkda  əlimdə Dostoyevskinin İdiotu ilə gəzirdim. Havanın küləkli olması və azcada yorğun olmam məni fontanla üz- üzə olan skamyada oturmağa məcbur etdi.

Xətrə dəyməyi heç sevmədiyim üçün yenədə bədənimin əmrinə tabe oldum. Skamyada əyləşdim..

Elə təzə əlimi atıb İdiotun səhifələrini aralayırdım ki arxadan 1 gəncin belə bir sözünü eşitdim.

-Bu oğlan ona görə dərsə girmir ki sonra deməsinlər ki, müəllim onu otuzdurub dərs keçib...
Arxaya çevrildim.dəqiq saya bilmədiyim üçün təxmini 4-5 gənc olardı.Amma bu ifadəni kim işlətdi bilmədim.

Kitabı bağladım.Çünki beynim düşünmək üçün israr edirdi. Yenədə xətrə dəymədim.Düşündüm.

Nəyə görə universitetdə oxuyan gənclərin çoxu ali təhsil almağı heç sayır? Yaxşı razıyam hər kəsin öz fikri var. O zaman bu qədər pul xərcləyib oxumamaq nəyə lazımdı?
Yadıma bir şey düşdü.

Mən 2-ci kursda oxuyanda Fəlsəfə müəllimi belə bir sual verdi

-Nəyə görə Yəhudilər inkişaf etmiş millətlər içərisindədilər? Cavab gəlmədi.. 
-Ona görəki Yəhudi ailələri elə  uşağı uşaq ikən öz öhdəsinə buraxıb fikrinə hörmət edirlər.

Davam etdi..

-O zaman Bakıda bir dərzi var idi.Demək olar ki hər kəs paltar kostyum tikəndə bu dərzinin yanına gələrdi.Bu dərzinin əhvalatı nelə olmuşdu. Bu dərsi yəhudi imiş. Atası bir gün onu yanına çağırıb ondan nə olmaq istəyirsən deyə soruşmuşdu.Oda cavabında dərzi olmaq istədiyini bildirmişdi.Atasıda bununla razılaşmış və oğlunu dərzi yanında şagirdliyə qoymuşdu. Zaman keçdi il dolan həmən o oğlan Bakının ən tanınmış dərzilərindən oldu.

Çoxlarımız hər şeyi qismətin öhdəsinə buraxırıq. Amma qismət niyyətdən doğar. Hədəfsiz insan zamanın kəndirini öz əlləri ilə öz boynuna keçirər.

İnsan oğlunun hər yaşında bir mərhələsi bir vəzifəsi var.Və burda bir vəzifə yerinə yetməzsə digərləri heç olmaz..
Və beləliklə

Zaman azalar...

Həyat adamı sıxar..

Adam özünü sıxar...

Sıxılan şey ən sonda məhv olar...

 Şrift:

     

  85 il öncə, 31 may 1932-ci ildə Masallıda “Yeni həyat” qəzetinin nəşrə başlaması rayonun ictimai-siyasi həyatında ən mühüm hadisə sayılırdı. Ötən əsrin  keşməkeşli otuzuncu illərindən bu günümüzə körpü olan qəzetin Masallının inkişafında, mədəni həyatında  rolu danılmazdır.

     Rayon firqə və icraiyyə komitələrinin  orqanı kimi  nəşrə başlayan i “Yeni həyat” qəzeti Masallıda mətbəə olmadığından Lənkəranda – “Qızıl Talış” qəzetinin mətbəəsində 600 - 800 tirajla çap edilirdi.  İlk sayı ağ kətan parçanın üzərində nəşr olunan qəzetin redaktorluğunu 1930-1933-cü illərdə Masallı rayon firqə komitəsinin birinci katibi vəzifəsində çalışan İlya Mişiyev (Bakı şəhəri) öz öhtəsinə götürmüşdü. Milliyyətcə yəhudi olan İlya Mişiyev Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi. Qeyd edim ki, 1930-1932-ci illərdə rayon icraiyyə komitəsinə Müseyib Kərimov (Musakücə kəndi) sədrlik edib.

     Öz nəşrinə başlaması münasibətilə  Masallı  rayon firqə komitəsinin təbrikini   və  kolxozçulara  müraciətini ilk sayında dərc edən  “Yeni  həyat”ın bu gün Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının  arxivində  saralıb-solmuş ilk nüsxələri qorunub saxlanılır. ADU-nun jurnalistika fakültəsini bitirdiyim il (1984)  “Yeni həyat”ın nəşrinə və  50  illik fəaliyyətindən bəhs edən diplom işimə qəzetin ilk sayının şəklini də əlavə etmişdim.  Müdafiə komissiyasının üzvləri  Azərbaycan Jurnalistlər  İttifaqı İdarə Heyətinin katibi (sonralar ittifaqın sədri) Hacı Hacıyev,  “Bakı” və “Baku” qəzetlərinin baş redaktoru Nəsir İmanquliyev başda olmaqla  müəllimlərimizdən Qulu Xəlilov, Şirməmməd Hüseynov, Nurəddin Babayev, Famil Mehdi, Seyfulla Əliyev (elmi rəhbərim), Tofiq Rüstəmov, Əliş Nəbili, Nəsir Əhmədli  ilk tədqiqat işimi təqdir elədilər.  Və mənə  1935-ci ildə “Yeni həyat”a  ilk rəsmi təsdiq olunmuş redaktor Məmmədağa Sultanovla (Bakı şəhəri) görüşməyi  tövsiyyə etdilər.

 Filologiya elmlər namizədi,  əməkdar mədəniyyət işçisi  Məmmədağa Sultanovun xatirələri diplom işimi çox zənginləşdirdi. 26 il Respublika Əlyazmalar Fondunun (İndi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu) direktoru vəzifəsində çalışan Məmmədağa müəllim 1947-ci ildə masallılı Mircavad bəy Talışxanovun qızı Badisabah xanımla ailə həyatı qurmuşdu. (Peterburqda hüquqşünaslıq təhsili almış Mircavad bəy Mirabdulla bəy oğlu (1876-1937) otuz yeddinci ilin qurbanlarından biridir-N.Ə)

  “Yeni həyat”da çox vaxt M.Soltan imzazı ilə çıxış edən Məmmədağa Sultanov elmi təşkilatı işlərlə yanaşı, Azərbaycan, Yaxın və Orta Şərq klassiklərinin qiymətli əsərlərini fars dilindən ana dilimizə tərcümə etmişdir.

    Qeyd edim ki,   otuzuncu  illərədə qəzetin  cəmi  iki şöbəsi var idi. Və  bu şöbələr yalnız ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərirdi. Bunlardan biri kütləvi işlər şöbəsi idi. Şöbənin yazıları adətən, “Firqə quruluşu” rubrikası altında dərc olunurdu.

   Qəzetin digər şöbəsi də “Mədəni-maarif” adlanırdı. Bu şöbə materialları, əsasən, “Savadsızlığın ləğvi uğrunda” rubrikası altında dərc edirdi. Hər il əhalinin savad  kurslarına cəlb edilməsi haqqında  rayon maarif şöbəsi   məlumat cədvəli   tərtib edirdi.“Yeni həyat” öz növbəsində  həmin cədvəli qərc edərək artımı izləyir,  rayon əhalisinə – fəhlə və kəndlilərə  rəqəmlərin dili ilə  bu sahədə  aparılan  işləri  təbliğ  edirdi.

   “Tədrisin yüksək dəyəri uğrunda” (10 oktyabr 1932-ci il), “Savadsızlıqla mübarizə cəbhəsinə qoşulmalı” (15 oktyabr 1932-ci il), “Kolxozçu qadınların savadsızlığına fikir verməli” (16 mart 1933-cü il) və s. məqalələrdə qəzet rayon müəllimlərini savadsızlıqla mübarizəyə səsləyirdi.

    1933-cü ildə Masallıda MTS-in siyasi şöbəsi yaradılandan sonra burada “Kolxoz bayrağı” qəzeti nəşrə başladı. Həmin ilin iyununda  ÜİK (b) P MK-nın  göstərişinə əsasən  siyasi şöbə qəzetlərinə redaktor ştatı ayrıldı. “Kolxoz bayrağı” qəzetinə  redaktorluğa sonralar “Yeni həyat” qəzetinin məsul katibi və redaktoru olan, qəzetin fəal kəndli müxbiri Oruc Əliyev (Digah kəndi) göndərildi. 1934-cü ildən etibarən “Yeni həyat” Lənkəranda deyil, Masallıda çap olunmağa başlayır.

   Rayonun Köhnə Alvadı kəndindən olan Səfər Hüseynov 6 aylıq mətbəə işçisi kursunu bitirəndən sonra qəzetin ilk çapçısi və mürəttibi işləyib. Qəzetin ilk çapçılarından Tağı Cəfərov (Masallı),  Sahib Nəcəfov (Ərkivan), İbrahim Gözəlov (Masallı) həftədə bir dəfə 600-800 tirajla nəşr edilən qəzetin materiallarını əllə yığır, sonra “amerikanka” adlanan  maşında çap edirdilər.

    Otuzuncu illərdə haqqı yazan, əyri əməl sahiblərini tənqid atəşinə tutan müxbirlər təqib olunduğundan yazılar çox vaxt gizli imzalarla dərc edilirdi. “Biçinçi”, “Hərif”, “Tək səbir”, “Hərdəmxəyal”, “Qızıl Avarlı”, “Gəzən” və s. imzaların müəllifi olan  fəhlə-kəndli müxbirləri öz yazılarında övladlarını məktəbə buraxmayan valideynləri, kolxoz ambardarları ilə əlaqəyə girib taxılı satan  şura  (sovet) sədrlərini ciddi tənqid atəşinə tuturdular.

  1934-cü ilin oktyabrında Azərbaycan fəhlə-kəndli müxbirlərinin III qurultayı  keçirilir. Həmin qurultayın  nümayəndələrindən biri də ərkivanlı Nemət Nemətov idi. “Yeni həyat” qəzetinin səhifələrində “Xəzərli”, “Günəşli”, “N. Nəzir” və “N.Nəzirzadə” imzaları ilə çıxış edən Nemət Nemətov 1935-1936-ci illərdə  Ərkivanda 200-400 tirajla çap olunan “Bolşevik yolu” çoxtirajlı qəzetinin redaktoru, sonra uzun müddət “Yeni həyat”ın məsul katibi və redaktoru işləmişdir.   

   1936-cı ildə “Yeni həyat” qəzetinin səhifələrində qadın müxbirlərin imzası görünməyə başladı. Onlardan biri də qızılavarlı Yaqut Rəmətova idi. 20 avqust 1936-cı il nömrəsində o, Qızılavarda məktəb binasının təmirində çalışan gənclərdən  söhbət açırdı.

   Masallıda və Lənkəranda bir çox rəhbər vəzifələrdə çalışmış Cəbrayıl Məmmədov (Boradigah) 1938 - ci ildə bir müddət “Yeni həyat” qəzetinin müvəqqəti məsul redaktoru olmuşdur( Tanınmış şair Rafiq Məmmədin atası-N.Ə)

      30-cu illərin SSRİ məkanında qapı-qapı əsib-dolaşan acı repressiya küləkləri Masallıdan da yan keçməyib. Rayonun onlaraca tanınmış elm adamlarını, Nəcəfdə təhsl almış nüfuzlu və hörmətli din xadimlərini, zədagan nəslindən olan imkan sahiblərini Sibirə sürgün edib,  bir çoxunu məhkəməsiz güllələyiblər.

     İkinci Cahan Müharibəsi ərəfəsində, 1939- cu ildə  Masallıda əhalinin sayı  60 min nəfərə çatmışdı. Faşist Almaniyası ilə müharibəyə gedən 10914 nəfər Masallının vətənpərvər oğullarının 5 mindən çox həlak olub, 1573 nəfəri itkin düşüb. Aclıq-səfalət  dolu müharibə illərində Masallı arxa cəbhələrdə 17 mindən çox  dinc sakinini itirdi.

     Müharibə illərində “Yeni həyat” arxa cəbhədəkilərin ən çətin sınaqlar dövründə təsəllisi, usanmayan dostu, faşizmin süqutundan soraq verən müjdəçisi oldu. Bu zaman vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasında qəzetə  rayon radio qovşağı var qüvvəsi ilə  kömək göstərirdi.

    Müharibənin ilk günü  keçmiş Sovetlər İttifaqının hər yerində olduğu kimi, Masallıda da ümumrayon mitinqi keçirildi. Mitinqdə rayon icraiyyə komitəsinin sədri, ordenli Qurbanqulu Ağababayev, rayon partiya komitəsinin katibi Kamran Həsənov, hərbi komissar, baş leytenant Məmmədov və başqaları çıxış etdilər. Mitinqin materialları  rayon qəzetinin  26 iyun 26-cı nömrəsində  dərc olundu. Növbəti sayında diqqəti cəlb edən “Kolxozçu qadınlar, traktoru  öyrənin, cəbhəyə gedən traktorçuları əvəz edin!” başlığı altında  geniş məqələ dərc olundu. “Yeni həyat” rayonda keçirilən mitinqin iştirakçılarından biri, Türkoba kənd sakini Qəmər Ağayevanın çıxışından  belə misal gətirirdi: “Qoy traktorçu, kombaynçı ərlərimiz, oğlanlarımız və qardaşlarımız müqəddəs və toxunulmaz vətənimizin müdafiəsinə getsinlər... Alçaq düşmənin zərbəsinə  ikiqat zərbə ilə cavab versinlər. Biz bu gündən... polad atlara minərək onları əvəz edəcəyik. Mən bu şərəfli iş uğrunda bütün traktorçu qadınları  mübarizəyə çağırıram” (“Yeni həyat”, 5 iyul 1941-ci il).

  Sonra qəzet həmin mitinqdə traktorçu qadınlardan Səkinə Abbasova, Badisəba Rzayeva, Xeyri Ağaməmmədova və başqalarının çıxış edərək yekdilliklə qətnamə qəbul etdiklərindən bəhs edir. Bu və digər nömrələrdə dərc olunan “Ananın cavabı”, “Çağrışçılar hərbi biliyə yiyələnirlər” sərlövhəli məqlələrdə cəbhələrdə  vuruşanların qələbə çalması üçün  rayon camaatının  əzmlə çalışdığı təsvir  olunur.

       Müharibə dövrü materialları qəzetdə bir qayda olaraq “Hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün!”, “Cəbhəyə məktub”, “Cəbhədən məktub” rubrikaları altında dərc olunurdu.

       40 - cı illərin əvvələrindən “Yeni həyat”ın redaktoru vəzifəsində çalışan  Zülfüqar Fərəcov (Ağdam) həm də gözəl publisistik məqalələr müəllifi kimi tanınmışdır. Onun “Yeni həyat”da Abbasoğlu imzası ilə  dərc etdiyi “Düşmən məhv ediləcək”, “Biz  qalib gələcəyik”, “Ananın məktubu”, “Gənclərin ürək sözü” və başqa məqalələrində masallıların  ön və arxa cəbhələrdə şücayəti bədii boyalarla, təsirli dillə qələmə alınmışdır.

    Ölkədə  kağız ehtiyatının azlığı ilə əlaqədar bir çox rayon qəzetləri kimi, “Yeni həyat”in da  nəşri müvəqqəti  olaraq 1942-ci ilin  martından dayandırıldı.  Qısa fasilədən sonra qəzet 1943-cü ilin oktyabrında yenidən oxucularla görüşdü. 29 fevral 1944-cü il 5-ci nömrəsində qəzet Korsun-Şevçenko ərazisində  mühasirəyə alınmış  faşistlərin darmadağın edilməsi haqqında xəbərlə yanaşı, həmin hadisənin  rayonda doğurduğu əhval-ruhiyyədən də söhbət açırdı.

   Ali Baş Komandanlığın  müharibə illərində tank istehsalı üçün 447 min manat pul, 276  min 670 manatlıq istiqraz  vərəqi  toplayıb vermış  Masallı camaatına təşəkkür məktubu “Yeni həyat”ın 17 fevral 1945-ci il nömrəsində çap olunmuşdur.  Müharibədən sonrakı illərdə  və 50 –ci illərin əvvəllərində qəzetdə dərc olunan  materiallardan  məlum olur ki, rayonda kənd təsarrüfatı sürətlə inkişaf edir,  elektrik xətləri çəkilir, sənaye ocaqları yaranır, tikinti və abadlıq işləri uğurla aparılırdı. 

   Ş. Səfərli, Y. Əlizadə, A. Mikayılov və başqa müxbirlərin yazılarında günün vacib məsələləri işıqlandırılırdı.  Yeri gəlmişkən,  rayon partiya komitəsinin tövsiyyəsi ilə  rayon prokurorluğu fəhlə-kəndli müxbirlərin qəzetdə dərc olunan tənqidi yazılarına diqqətlə  yanaşırdı.

   “Yeni həyat” qəzetinin məsul katibi Münəvvər Əhmədova, çapçı qızlardan Cəvahir Axundova, rayonun fəal qadınlarından həkim Məsməxanım Hacıyeva, Nəziyə Əfəndiyeva, Səkinə Ələkbərli, RPK-nın qadınlarla iş aparan şöbəsinin müdiri Fatma Baxşiyeva və başqaları redaksiyanın keçirdiyi tədbirlərdə iştirak edirdilər. Bu illərdə qəzetdə “Dalğa” satirik güşəsi təşkil olundu. Əyintilər, geridə qalmış təsərrüfatlar satirik yazılarda tənqid olunurdu. Bəzən belə məzmunda yazılar “Kirpi guşəsi” rubrikası altında dərc olunurdi. Məmməd Kazım, Şulduz Tarıverdiyev, Beytulla Əliyev, Novruz Abdullayev (Novruz Xoşbəxt), Adəm İzzətoğlu, Əyyub Xankişiyev, Xudakərim Fərzəliyev (Xudakərim Məftun), Əsgər Zahidov  və başqaları tez-tez qəzetin səhifələrində maraqlı məqalə və şeirlər ilə çıxış edirdilər.

    50-ci illərin sonunda redaksiyada yazıçı Salam Qədirzadənin və şair Bəxriyar Vahabzadənin oxucularla görüşü keçirildi.  Belə görüşlərin Masallıda ədəbi mühitin formalaşmasında müsbət  rolu vardı.

   1962-ci ilin may ayında  “Yeni həyat”ın nəşri dayandırıldı. 1965-ci ilin ortalarına kimi Lənkəranda çap olunan “Leninçi” rayonlararası (indiki dildə desək, regional) qəzeti kimi fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan KP MK-nın 6 aprel 1965-ci il bürosu bütün rayonlarda 1 iyul tarixdən yerli qəzetlərin nəşrə başlaması haqqında qərar qəbul etdi.  Masallı rayonunda da “Çağırış” adlı qəzet həmin ilin avqustun 18-dən nəşrə başladı. İctimai-siyasi orqan kimi fəaliyyət göstərən “Çağırış” öz sələfi “Yeni həyat”ın ənənələrini uğurla davam etdirirdi.

    60 –cı illərin ortalarında  Xırmandalı kənd orta məktəbinin tarix müəllimi Əsgər Zahidov rəzetdə “Abidələrimizi öyrənək” məqaləsində Masallının zəngin  maddi-mədəniyyət abidələrinin olduğunu bildirərək, həmin mədəniyyət nümunələrinin topıanması, rayon mərkəzində tarix diyarşünaslıq muzeyinin yaradılması təşəbbüsünü irəli sürdü.  “Çağırış” qəzeti “Abidələrimizi öyrənək” rübrikası altında  geniş müzakirə keçirdi. 6 aya yaxın davam edən müzakirələrə qəzet  “Abidələrimizi öyrənmək və qorumaq vacib məsələdir” sərlövhəli məqalə ilə yekun vurdu. Məqalə müəllifi o vaxt Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun aspirantı Əjdər Ağayev Əsgər müəllimin təşəbbüsünü bəyənərək yazırdı: “Hər bir rayon mərkəzində  tarix, ölkəşünaslıq muzeyi yaratmaqla  qədim insan ürəyinin döyüntülərini eşitməkdə, elmin, mədəniyyətin və incəsənətin inkişafı üçün nəhəng və münbit zəmini öyrənmək sayəsində xeyli faydalı iş görmək olar”.

    1968-ci ildə ən yaxşı tərtibatına görə qəzet Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl Qələm”, 1970-ci ildə Ostrovski adına Ümumittifaq mükafata, 1982-ci ildə 50 illik yubileyi münasibəti ilə Respublika Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.

  İstedadlı şair Vaqif Hüseynovun redaktorluğu ilə nəşr olunduğu illərdə qəzet xeyli populyarlıq qazanmışdı. Həftədə 3 dəfə  nəşr edilən və ən yüksək tirajı 14 mindən artıq  olan “Çağırış” rayonun ərazisində mövcud olan tarixi abidələrdən, “El-obanın söz boğçası” rubrikası altında ağız ədəbiyyatının toplanmasından tutmuş, elm, maarif, musiqi tarixi, tənqidi və satirik yazılaradək mənəvi tərbiyə  mövzularını əhatə  edirdi.

   70-ci illərdə  redaksiyanın nəzdində fəaliiyyət  göstərən “Gənc qələmlər”  onlarca istedadlı qələm sahiblərini, ştatdankənar müxbirləri öz ətrafında birləşdirmişdi.   Qəzetin İctimai əsaslarla fəaliyyət göstərən “Ədəbiyyat və incəsənət” şöbəsinə  bu gün çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının yorulmaz tədqiqatçısı, tanınmış  tənqidçi, "Əməkdar mədəniyyət işçisi”, Beynəlxalq Rəsul Rza və Məmməd Araz ədəbi mükafatı laureatı, filologiya elmlər doktoru Vaqif Yusifli rəhbərlik edirdi.

    “Çağırış”ın öz əməkdaşlarından savayı Mirəziz Seyidzadə, Əhməd Səmədli, Həsən Sani (Əhədov), Əvəz Nəbioğlu, Ramazan Əliyev (sonralar qəzetin redaktor müavini və redaktor əvəzi), Novruz Novruzov, Aydın Əliquliyev (sonralar qəzetin redaktor müavini)  Heybət Əhədov, Rəsul Rzayev (sonradan qəzetin məsul katibi) Zahir Əmənov, Zahirə Əliyeva, Aslan Həsənli, Musrza Mirzəyev, Rahid Ulisel, Arif Fərzəli, Muxtar Gənciyev, Xankişi Xankişiyev, Rafiq Məmməd, Beytulla Əliyev, Aşıq Atabala, Xanəli Ağayev, Tofiq İlham, Nurməmməd Ağa, Qəni Abdullayev (Qəni Bəxtəvər), Yavər Əliyev, Zahid Qasımov, Əlizaman Nəcəfov, Ədalət İsayev, Tahir Hüseynli, Nəhmət Adığözəlov, Zəbulla Məmmədov, Tofiq Əzizov, Camal Abdinov, Şakir Həsənov, Əlhüseyn Şükürov (hazırda “Yeni həyat”ın redaktoru), Asif Abbaszadə, Məhbubə Şahbazova, Zərifə Həsənova, Cabir Nəsirov, İsa Hüseynov, Cavad Cabbarov və onlarca başqa imzalar 70-80 ci illlərdə qəzetin oxucularına yaxşı tanış idi.

    Vaqif Hüseynovdan sonra qəzetə uzun müddət İbrahim İbrahimov redaktorluq etmişdir. 1994-cü ildə qəzetin nəşri dayandırıldı. Onun əvəzinə bir müddət “Yeni qəzet” fəalliyət göstərdi. Qəzetin ilk  baş redaktoru vəzifəsində çalışmış Rahid Ulusel hazırda Azərbaycanın tanınmış filosofu, kulturoloqu, fəlsəfə elmləri doktoru,  professordur. Lakin “ Yeni qəzet” rayon İcra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə  yaransa da özünün titul səhifəsində Masallıda mətbuat tarixinin 1932-ci ildən başladığını əks etdirmirdi.

    1992-ci ilin oktyabrindan  nəşr olunan “Masallı” müstəqil qəzeti 1995-ci ildən başlayaraq  rayonun mətbuat tarixini  başlığında əks etdirdi. O vaxt rayonda fəaliyyət göstərən Demokratik Qüvvələr Birliyinin (daha sonra Masallı ZiyalılarCəmiyyəti) təmsilçisi kimi çıxış edən “Masallı” qəzeti  kəskin radikal mövqeyi ilə seçilirdi. Qəzetin ilk redaktoru Zahir Əmənov   1993-cü ildə “Masallı xəbərləri” qəzetini təsis edəndən sonra bu qəzetə  gəyəçöllü şair Məmmədhüseyn Şükürlü (1993-1994), sonra isə Nurəddin Ədiloğlu (1995-2000)  rəhbərlik etdi.  “Yaşayaq, yaşadaq, qoruyaq yurdu”  devizi  ilə nəşr olunan “Masallı” qəzeti 1998-ci ildə Milli Mətbuat günü  “RUH”  Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin “Ən mübariz əyalət qəzeti” adına layiq görüldü.  Bir neçə il sonra   “Masallı xəbərləri” qəzeti də həmin diplomla təltif  olundu.

    90-cı illərdə Masallıda “Qala”, “Masallı xəbərləri”, “Azadlıq yolu”, “Bizim yol”  qəzetləri və “Ditdili” satirik məcmuəsi, 2000-ci ilin əvvələrində “Fidan” və  “Masallı ziyası” qəzetləri ,  daha sonralar  “Göy qurşağı”  əbədi jurnalı nəşr olundu.  Bu gün maliyyə çətinliyi ucabatından onların əksəriyyətinin nəşri dayandırılıb. 1993-cü ildən “Masallı xəbərləri” adı ilə nəşr olunan  qəzet  isə 2003-cü ildən bu günə  kimi   “Cənub xəbərləri” müstəqil  regional qəzeti kimi öz fəaliyyətini davam etdirir. Bir çox media mükafatları ilə təltif olunan  qəzetin (baş redaktoru  Zahir Əmənovdur)  redaksiyası  Masallıda yerləşir.   

     Çox sevindirici haldır ki, 2003-ci ildən başlayaraq Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin təsisçiliyi ilə “Yeni həyat” qəzetinin  nəşri bərpa olundu. 

   Milli Mətbuatın 135 illik yubleyi münasibəti ilə qəzetin o vaxtkı baş redaktoru Əyyub Mehdiyev “Tərəqqi” medalı ilə təltif edildi.  Bu gün rayonun ictimai-siyası həyatının güzgüsü olan 85 yaşlı qəzet  ilk növbədə, oxuculara  əsasən, Masallıdakı  rəsmi yenilikləri təqdim edir. Sözsüz ki, qəzet müasir dövrdəki fəaliyyətini bununla məhdudlaşdırmır. Digər mətbu orqanlar kimi, “Yeni həyat” da mədəniyyət, səhiyyə, təhsil, idman və rayon həyatının digər sahələrinin işıqlandırılmasında özünəməxsus rol  oynayır. Lakin 30-cu, 40-cı, 50-ci illərdə nəşr olunan “Yeni həyat”la, 60-cı, 70-ci, 80-ci, 90-cı illərdə oxuculara təqdim olunan “Çağırış”la müqayisədə bu gün qəzetin səhifələrində tənqidi yazılara çox nadir hallarda  yer verilir.

    Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu gün “Yeni həyat” qəzeti Bakı şəhərində yerləşən poliqrafiya müəssisələrində çap olunur. 15-20 dəqiqəlik yerli radio verilişləri redaksiyası isə  öz faliyyətini  20  ildən çoxdur dayandırıb. Bu gün bölgələrdəki sosial və mədəni inkişafdan söhbət gedəndə bu qənaətə gəlmək olar ki, gündən-günə gözəlləşən Masallıda nəinki yerli radio verişlərini bərpa etmək, hətta yerli televiziya verilişləri redaksiyası yaratmaq belə mümkündür. Rayonda  çox  səriştəli  operatorlar, video-mühəndislər, rejissorlar və aparıcılıq qabiliyyəti olan gənc aktyorlar var. Masallıda çəkilən “Rabitə dünyası”(1999),  “Masallı XX əsrdə” (2000) “Seyid Sadıq aləmi”(2002), sənədli filmlərinin yaradıcı heyəti də məhz yerli ssenarist,  qurulişçu rejissor və operatorlardan  ibarət idi.

     Fikrimcə, bu gün 1994-cü ildən üzü bəri yerli müəlliflərin dram əsərlərini  uğurla səhnələşdirən Masallı Xalq Teatrının da yaradıcı heyəti də bu sahədə böyük töhfələr verə  bilər. 

      Sonda Bakı şəhərində yaşayan bütün Masallı ziyalıları adından “Yeni həyat”ı araya-ərsəyə gətirən  jurnalistləri  qəzetin 85 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, onlara  yeni yaradıcılıq uğurları diləyirik.                      

 Şrift:

 


Bu  yazı  Niçenin  nə  tərifi,  nə  də  tənqidi  deyil. Bu  yazı  qısaca  Niçenin  üstinsan (übermenş) fəlsəfi  terminin  onun  dahiyanə  kəşfi, yoxsa  öz  travmalarına  fəlsəfi  maska  geydirərək gizlətmək cəhdi  idi  sualının  bir  növ  cavabıdır.

Dindar  atanın  allahsız  oğlu

Niçenin atası  protestant keşişi  idi. 5 yaşı  olanda  atası  ölür. Sonra  qardaşı  da  ölür. Və  Niçe  "qadınlar  bazarı"na  düşür. Nənəsi, dul  anası,  bacısı  və  subay  xalaları  ilə  yaşamalı  olur. Sonrakı  illərdə  bu  qadınlarla  keçirdiyi  həyat  düşüncələrinə  təsir edəcəkdir.

Atasız  böyüyən Niçe  "ata  axtarışında" olur. Bir  çox  filosof  və  yazıçılardan  təsirlənir. Xüsusilə  Stoiklərdən  və  Heraklitdən, Şopenhauer  və  Darvindən. Adətən  atasız  böyüyən  uşaqlarda  atalıq  sevgisini  kompensasiya  edəcək  biri  lazım  olur. Kiməsə  sığınmaq  və  ideallaşdırmaq  istəyirsən. Çünki  psixoloji  cəhətdən  yanaşsaq, atamız  Tanrının yer  üzərindəki  prototipidir. Yaxud  kölgəsi. Tanrı  da  deyir, mənəm  haqlı,  mənim  sözüm qanundur, atamız da  elə  deyir. Atası  ölüb və  Niçe  yeni  "ATA"  yaratmalıdır. Prototip  ölübsə, birbaşa  Tanrıya  yönəlməliydi  filosof. Amma  bunu  etmir. 

Tanrının  qatili

Artıq  gənc  Niçe  18-20 yaşlarında  tanrıya qarşı  inancını  itirir. Buna  dindar  atasının vaxtsız  ölümü, oxuduğu  kitablar  və  mifologiyalar  səbəb  olur. 1865-ci  ildə  20  yaşı  olarkən bacısı  Elizabetə  yazdığı  məktubunda  "rahat  yaşamaq  üçün inanmalı, həqiqəti  tapmaq  üçün sorğulamalısan"  deyirdi. İlk  dəfə  isə  "Şən  Elm" adlı  kitabında Tanrının  ölümünü bir dəlinin  dilindən elan edir: Gott  ist  tot (Tanrı  öldü -alm.)

Niçenin  yerində  başqası  olsaydı  belə  etməzdi. Nəinki  Tanrıya  qarşı  inamı  itdi, hətta  onu  öldürdü  də. Bu  artıq  o  demək  idi  ki, Niçenin inanmağa  və  təsəlli  tapmağa  sığınacağı  yoxdur. O inanmağı  yox,  düşünməyi seçdi. Amma  insan nəyəsə  inanmalı  və  sevməlidir. Niçe  itirilmiş  inam  və  sevgi hissinin yerinə  nəyisə  qoymalı idi. Həyatında  kişi  obrazlarını  itirmişdi. Atası  balaca  ikən ölmüş,  Tanrını  isə  özü  öldürmüşdü. Niçe  bu  çətin  vəziyyətdən çıxmalı  idi.

Qadınlarla  bəxti  gətirmir 

Niçenin  bacısı  və  anası  dindar  qadınlar  idilər. Anası  ilə  münasibətləri  yaxşı  deyildi. Bir  tərəfdən  Niçenin qadınlarla  münasibəti  Şopenhaueri  xatırladı  və  təsadüfi  deyil  ki, Niçe  gəncliyində  onun  fəlsəfəsindən  çox  təsirlənmişdir. Ailədaxili  qadınlarla  münasibətindəki  uğursuzluqlar  onu  fahişəxanaya aparıb çıxartdı. Sonradan həyatında  ağıllı  və  gözəl  qadının  əksikliyini  hiss edən Niçe  Salome-yə  aşiq olur. Gözəl  dost münasibətləri  olsa  da, sonradan onun evlilik təklifi  şairə  qadın tərəfindən  rədd edilir. Qadın  Niçenin  dostunu sevirmiş.Əlbəttə ki,  Niçenin  qadın siyahısında  Riçard  Vaqnerin xanımı  Cosima-ya qarşı  məhəbbəti  də uğursuz  olur  və  qurulan  dostluqları  sonradan  elə  bir həddə  çatır ki, Cosima  Niçe  haqqında "masturbasiya  eləməkdən beyni  çürümüş  xəstə  adam"  sözlərini deyir. Və  həyatı boyu  qadınların  ona  yaşatdığı  bu travmalar  onun  fəlsəfəsinə  təsir  etmişdir. Atası uşaqkən ölmüş, Tanrının  qatili  olmuş, qadınlarla  həyatı  boyu  bəxti  gətirməyən,  kitabları  demək  olar  ki  heç  oxunmayan  tərk  edilmiş  tənha  filosofun  bir çıxış  yolu  vardı: ÜBERMENŞ!

 

Übermenşi  yaradır

Bura  qədər  oxuduğunuz  üçün  təşəkkür  edirəm. Elə  əsas  hissə burasıdır. Belə  ki, "Übermensch"  almancadan tərcümədə  "insanüzəri, üst(ün)insan, fövqəlinsan, insanüstü" kimi  mənaları  vardır. İlk  dəfə  bu sözü qədim roma  yazıçısı  Lucian "hyperanthropos" (hyper-üst, üstün, anthropos -insan)  kimi  işlətmişdir. Übermenş  və  hiperantropos  sözləri gördüyünüz kimi eyni  mənalı  sözlərdir.Dəqiq  deyə  bilmərəm, Niçe  bu sözü  Lucian-dan  götürüb ya  yox, amma qədim  yunan-roma  ədəbiyyat  və fəəsəfəsi  bilicisi  olan Niçe çox  güman bu  sözə  rast  gəlmişdi. Niçenin  Zərdüştü  hipernatropos -üstün insan idi. Onda  sual  yaranır  ki, bəs  Lucian  haradan götürüb və  necə  yaratmışdır?

Burda  artıq  mifologiyaya (əslində  mitologia)  gedib çıxırıq. Romaz  mifologiyasına yox, çünki  Roma  mifologiyası  yunan mifologiyasının şəkil  dəyişmiş  kopyasıdır. Ümumən yanaşanda, mifologiyada  3  cür  insan etapına  rast  gəlinir: insanlar, yarıinsan-yarıtanrılar  və  tanrılar. İnsanlar  adi xalqın nümayəndələri idilər, sənin-mənim kimi. Yarıinsan-yarıtanrılar  isə  hamımızın mifologiyadan yaxşı  tanıdığımız Herakl, Axilles, Perseus  kimi  qəhrəmanlardılar. Çünki insan  və  tanrıların  cinsi əlaqəsindən  yaranmışdılar. Ölümlü  insan idilər, amma  tanrısal  qeyri-adi  gücə  sahib idilər. Nə  tam insan idilər, nə  də  tam tanrı idilər. Tanrılar  məsələsi də  aydındır  yəqin. Hər  şey  onalrın əlində idi, hər  şey  onların istədiyi  kimi olmalıydı. Niçe  bunları  çox gözəl  bilirdi. Elə  Niçe  fəlsəfəsində  də bu cür  3-lük  var: sürü, insan və  üstinsan. Diqqət: insan, yarı-tanrı, tanrı. Niçe  bu  mərhələlərdə  ciddi  dəyişiklik elədi. Tanrını öldürmüşdü  onsuz  da. Tanrının  yerinə  yarı-tanrını (übermenşi)  gətirdi. Niyə? Çünki  Niçe  bilirdi  ki, əgər  tanrı  varsa,  insan üstün olmayacaq, yüksələ  bilməyəcək, dustaq, kölə  qalacaq. Tanrı  insan  önündə  barrikadadır. Tanrılar həmişə  qısqanc  və  qəddar  olublar  və    bilirdi  ki, Tanrını  aradan götürmək  lazımdır,  yoxsa  übermenşi-yarı-tanrının  yaşamağa  imkanı olmayacaq. Tanrını  öldürməklə  üstün insanı  yaratdı. Artıq  insan özü  Tanrı  idi. Mifologiya  ilə  Niçe fəlsəfəsini  müqayisə  etsək, mifologiyadakı adi  insanlar, yəni  xalq  Niçedə  sürü (qoyun  sürüsü) oldu. Tanrı  öldüyünə  görə yarı-tanrının yerini insan  tutdu  və  yarı-tanrı da Tanrının  yerini  ələ  keçirdi. Beləliklə, Niçe  Tanrını taxtdan  saldı. Yəni  Niçe  üçün tanrı fəlsəfə  və  insanlıq  tarixinin  palçıqlı  ayaqqabıları  altında  qalıb toza  döndü. İndi  ÜBERMENŞ  vardı. İndi  Niçe  inana  və  söykənə  biləcəyi "atasını"  tapmışdı. İki  atası da  ölmüşdü, 3-cü  atasını  özü  yaratmışdı. Adı  da  Übermenş  idi. 

Əslində  bunu  yazmaqda  məqsədim  odur ki,kimsə  etalon deyil. Niçe  fəlsəfə  tanrısı  ola  bilər, amma tanrı  deyil, insandır. Onun da  fəlsəfəsini  formalaşdıran  təkcə  oxuduğu  kitablar  deyil, yaşadığı  hadisələr, "travma"larıdır. Necə  ki, Platon müəllimi  Sokratın ölümündən təsirlənib "Dövlət"i  yaratdı; necə  ki, Şopenhauerin  anası ilə  nifrət  dolu  münasibəti  sonradan onu  qadınların  "monstr"ına  çevirdi; və  necə  ki, Niçenin  atasının  vaxtsız  ölümü onu "Übermenş"in  yaradıcısına çevirdi. Artıq   Niçenin  kişixasiyyətli  Übermenşi  onun tanrısı idi. Niçedən soruşsan ki,  xoşbəxtlik  nədir? Deyəcək  ki, üstün insan olmaq. 

Çox uzatmadan  bunu da  qeyd  edim  ki, filosofların adi  insanlardan  fərqi  odur  ki, onlar travmalarını  yaxşı  gizlədə bilirlər, hətta ona  fəlsəfə  yükləyərək  haqq  qazandırmağı  da bacarırlar. Bu da  onların  çıxış yoludur. Həyat  elə  bir  labirintdir  ki, hər kəs  burdan çıxış yolu  axtarır, Kimisi  başqalarının  yolunu  izləyərək,  kimisi  də  Niçe  kimi  öz  yolunu  yaradaraq. 

16 iyun 2015

 Şrift:Bu bayramın (?) qısa  tarixi  belədir: Xristian tarixinə  görə, Qədim   Romada  Valentin  adında  bir  keşiş  olub. Xristianlığa  sevgisinə  və  inamına  görə  14  fevralda  öldürülüb. Dünya  da  axmaq  kimi  məhz  dinlə  bağlı  bu  matəm  günü  bayram  kimi  qeyd  edir. Yəni  din  sevgisi  qadın-kişi  sevgisinə  keçərək   başqa  oriyentasiyaya  yönəlib.

Ümumən, bütün  bayramların  ortaq  oxşar  cəhəti  ya  dinlə, ya  siyasətlə  bağlı  olmasıdır. Daha  çox  dinlə  bağlılığı  çoxdur. Əslində  əgər  hər  günümüz  bayram  olsa  heç  bir  bayrama  ehtiyac  olmaz. Hər  günümüz  bayram  kimi  keçmir deyə  xüsusi  günlərə  ehtiyac  duyuruq. Sevgilimlə  mənə  hər  gün  bayramdırsa, 14  fevral  adi  təqvimdən  başqa  bir  şey  deyil.

1929-cu  il  14  fevral. Franssız  əsilli  ABŞ  mafiozu  Baqs  Moran  Al  Kaponenin  fırlanan  təkərinə  çomaq  soxur. Al  Kapone  də  onun  işlərinə  qarışdığı  üçün  Moranı  və  onun  adamlarını  öldürmək  üçün  plan  qurur. Al  Kaponenin  adamları  polis  paltarları  geyinirlər  və  Moranın  adamlarını  divara  düzüb  güllələyirlər. Amma  Baqs  öz  məkanına  gecikdiyi  üçün  polis  maşınlarını  görür  və  aradan  çıxır.

İllər  sonra  Baqs  Moran  sevgililər  günü  qisasını  elə  sevgililər  günündə  alır. Öldürdüyü  adamın  əlində  sevgililər  günü  kartı  vardı. Kartda  bu  cümlələr  yazılmışdır:

“You’ve  lost  your  job, you’ve lost your dough, your jewels and handsome houses. But things could be worse, you know. You haven’t lost your trousers.”

2017,  ŞvartsMan

 Şrift:Səhər işə gələndə stolun üstündə konfet gördüm. Nə söhbətdi? Elminazın oğlu əsgər gedir. Onun əsgər yaşda oğlu olduğuna təəccüb qaldım. Kənd adamlarıdı, yəqin qızı başdan eləyiblər. Kənd yerində qız əl-ayağa tez dolaşır.

 

Beş-altı il əvvəl biz nişan aparanda anam bu konfetlərdən almışdı. Onda arvadla dalaşmışdım, demişdim ayıbdı, camaatın evinə aparmağa düz-əməlli şokolad ala bilmirdinmi?

 

Elminaz xadimədi. İşə hər gün hamımızdan tez gəlir. Hamımız jurnalda adımızın qabağına qol çəkirik. Elminaz adının qənşərinə xadimə yazıb, sonra qol çəkir. Neçə dəfə istəmişəm deyəm, ay qız, eləcə qol çək, get işinə-gücünə, nəsə ürəyim gəlməyib.

 

Bütün günü mahnı oxuyur, amma işdən də qalan deyil. Mətbəxi silir – oxuyur, bizə çay qoyur – oxuyur, günorta özünə yemək bişirir – oxuyur, tualeti təmizləyəndə də dinc durmur. Arada deyirəm, a qarayığval, sən elə hey oxuyursan, olmaya ərin yorğanı başına çəkəndə də zəngulə vurursan?

 

Cingiltisi otağı başına götürür, guya utanır.

 

…Mən çoxdan işləyirəm. Təzə gələnlər də var. Müdirə ərklə maaşımı artır deyə bilirəm, beşində eşitməyəndə birində eşidir, təzə gələnlər ürkəkdi bir az. Bir ara onları çənəmin altına salıb ürəkləndirirdim, deyirdim qorxmayın, müdir sizi işdən qovası deyil ha, uzaqbaşı deyəcək pul yoxdu, bir-iki ay dözün.

 

Evdən gətirdiyimiz yeməyi qızdırıb qabağımıza çəkə-çəkə söhbətimizə qulaq asan Elminaz ürəklənməzmi, döşəməsilən ağacı da əlində müdirin otağına girib boynunu bükməzmi:

 

– İldırım müəllim, ərim neçə aydı işsizdi, bəlkə, mənim maaşımda bir az artım eləyəsiniz?..

 

Müdir də qəribə adamdı. Denən imkan yoxdu, bir az səbr elə. Bu, məsələni çox sərt qoyub: “Adın nəydi sənin, ı-ı-ı, adın da yadımdan çıxıb, biz bu qədər maaş verə bilirik, istəmirsən, xoş getdin. İş üçün yalvaranlar var”.

 

Elminaz qorxusundan balacalanıb yumağa dönmüşdü. Neçə gün izlənən adamlar kimi qorxa-qorxa hərləndi. Mahnılarından ötrü darıxdırdı bizi. Mətbəxə girib səsləyəndə də dik atılırdı. Mat qalmışdıq, baş açmırdıq nə işdi. Axırda özü çıtıtdı. Uşaqları gülmək tutdu. Əvvəl özümü saxlasam da, mən də dözə bilməyib, pıqqıldadım.  Neçə günlük həyəcanın, tikan üstündə oturmağın səbəbi buymuş demə. Elminaz bizim söhbətdən ürəklənib, deyib yəqin desə onun da pulunu artırarlar. Gülməyimə bir az peşman oldum. Könlünü almaq istədim, söz verdim ki, müdirdən xahiş eləyib, onun maaşını əlli manat artıracam. İndi Elminaz, az qalır düşsün ayağıma:

 

– Sən Qərib Seyid, demə! Sən Dağdağan Ojağı, məni işə salma, sus. Bəsimdi, bəsimdi, vallah. Ərim ölmüş də gələn aydan işləyəcək. Hirslənər, qoylayar işdən, kiri sən canın, qana-xataya salma bizi!..

 

O, haytalandıqca uşaqlar hırıldaşırdı. İstəmədim söhbət uzansın, sözü dəyişib tələm-tələsik naharı bitirdim, qayıtdım otağa. Beş-on dəqiqə sonra uşaqlar dalımca pıqqıldaşa-pıqqıldaşa içəri girdilər:

 

– Kefdi eyy, vallah, “şvabra” da əlində girib eyy içəri…

 

Telefonla danışmaq üçün iki dəqiqəlik çölə çıxıb qayıdanda bayaq gülüb-danışan uşaqlardan əsər yox idi, müdir zəng eləyib nəsə tapşırmışdı, başları qarışıq idi, biri-birilərindən kömək istəyirdilər.

 

Axşam hamı getdi, mən bir az ləngidim. Kompüterdə bir-iki qara iş qalmışdı. Evə getmək üçün qalxanda gözüm konfetlərə sataşdı. O biri stollara boylandım, heç kim konfetə dəyməmişdi.

sim.sim.az

 

 Şrift:Bu günlərdə yazıçı Kamal Abdullanın dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə olunmuş iki məşhur 
əsəri- “Yarımçıq əlyazma” və “Sehrbazlar dərəsi” haqqında iki monoqrafiya işıq üzü görüb.

 

Araz (Abbasəli) Əhmədoğlunun “Şah əsərin Şah əsəri” və “İç-içə sirlər dünyası” monoqrafiyaları bu günlərdə “Mütərcim” nəşriyyatında ayırca iki kitab kimi işıq üzü görüb.

Araz Əhmədoğlu cənublu soydaşlarımızdandır, “Kitabı-Dədə Qorqud”la “Beovulf”dastanın müqayisəsi ilə bağlı dissertasiya üzərində işləyir.

Monoqrafiyaların müəllifi Abbasəli (Araz) Əhmədoğlu1968-ci il Güney Azərbaycanın Xoy şəhərində anadan olub, 1986-cı ildə Şiraz Tibb Universitəsinə, 1996-cı ildə Təbriz Universitetinə qəbul olub. Bakalavr təhsilini ingilis dili və ədəbiyyatın ixtisası üzrə bitirən Araz Əhmədoğlu Təbriz Azad Universitetinin magistraturasına qəbul olub.

“Dədə Qorqud eposunda Basat boyunu əski İngilis eposu Beowulf ilə ölümcüllüq və ölümsüzlüq anlamlarını araşdırmaqla müqayisə etmək” mövzusunda magistr dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra  Azərbaycan Dillər Universitəsinin İngilis ədəbiyyatı ixtisası üzrə doktoranturasına qəbul olub. Hazırda orada təhsil alır. Bir neçə şeir kitabının müəllifidir.

“Yarımçıq əlyazma” romanı haqqındakı “Şah əsərin şah əsəri” kitabı “Bildiri” ilə başlayır. Burada müəllif yazıçı Kamal Abdulla ilə, onun əsərləri ilə tanışlıqdan söhbət açır, qeyd edir ki, bu kitabın yaranması Kamal müəllimin birbaşa Dədə Qorqud nəfəsinin gücü ilə olub, ona görə Kamal müəllimə müəllifə hədiyyə etdiyi dəyərli kitablarına görə və bu kitabın yaranmasına səbəbkar olub düzgün məsləhətlər verməsinə görə təşəkkürünü ifadə edir.

Daha sonra biz kitaba müəllifin yazdığı ön sözlə tanış oluruq.  Araz (Abbasəli) Əhmədoğlu “Yarımçıq əlyazma”nı Tolstoyun “Hərb və sülh”ü, Steynbekin “Qəzəb salxımları”, Oruelin “1984”ü, Servantesin “Don Kixot”u, Markesin “Yüz ilin tənhalığı”, Yaşar Kamalın “İncə Məmməd”i ilə müqayisə edir: “Onlardan hər hansını oxuyub qurtaranlar öz-özünə deyir: “Buracan bundan gözəl kitab oxumamışam!” “Yarımçıq əlyazma” da belə romanlardan biridir”.

Kitabın sonrakı bölümlərinə diqqət yetirəndə peşəkar tənqidçi münasibətinin şahidi oluruq.

Oxucu “Xülasə”, “Qaçış ilə yorumlama”, “Süjet”, “Obraz”, “Romanın önsözlər bölümü”, “Romanın Dədə Qorqud kitabı ilə ilgili qolu”, “Romanın Şah İsmayıl qolu”, “Ana Qonu”, “Baxış açısı”, “Simgə”, “Duyğu və yumor”, “Fantaziya”, “Quruluş”, “Üslub”, “Dəyər meyarı”, bölümlərinin köməyi ilə “Yarımçıq əlyazma”nın mahiyyəti haqqında geniş bilgilər əldə edir, daha doğrusu əsər oxucu üçün yenidən açılır. “Qaynaqlar” bölməsində biz yerli müəlliflərlə yanaşı xarici müəlliflərin adına rast gəlirik, bu isə müəllifin əsər haqqında çox ciddi araşdırma apardığının sübutu sayıla bilər.

“İç-içə sirlər dünyası” kitabındakı “Ön söz”də də diqqətçəkən məqamlar var. Müəllif bu qənaətdədir ki, Kamal Abdullanın yaratdığı “Sehrbazlar dərəsi” çağdaş dünya ədəbiyyatı çapından qat-qat öndə gedən bir romandır: “Bu roman Həri Patır və O Üzüyün Ərbabı kimi yalnız fantaziya dünyası deyil. Bu əsər öz oriyentalist orjinallığını qoruyaraq gerçəklik (realizm) biçimində yazılmış olsa da fantaziya, mistisizm, fəlsəfə, tarix, romantika və etikanı bir yerdə ədəbiyyat qanadı ilə göylərə qaldırır”.

Bu kitabda “Yarımçıq əlyazma” haqqındakı monoqrafiyadakı kimi peşəkar tənqidçi münasibəti görürürük. Müəllif “Qaçış ilə yorumlama”, “Süjet”, “Obraz”, “Cəlladbaşı Məmmədqulu”, “Cəzirəli Əl Zatineyi ağ dərviş”, “Dərviş Hüsnükərəm”, “Xacə İbrahim Ağa”, “Xeyirabad əmiri”, “Karvanbaşı”, “Karvanbaşının həyat yoldaşı”, “Karvanbaşının oğlu”, “Qoca qul”, “Nökər Nəzərəli”, “Pərnisə”, “Mirzə Sədrəddin”, “Seyid Sarı Əsrari”, “Sarvan Qarsuvarlı”, “Sarvan Qədirqulu”, “Səyyah Sehrbaz”, “Şah”, “Şahverən”, “Şeyx Mənuçöhr ibn Sadiq”, “Tacir Zəbulla”, “Vəzir Məşdəli”, “Ana Qonu”, “Baxış açısı”, “Simgə”, “Duyğu və yumor”, “Fantaziya”, “Quruluş”, “Üslub”, “Folklor köklü deyimlər”, “Dəyər meyarı” bölmələri vasitəsilə oxucu yeni bir yanaşma, yeni bir dünya ilə tanış olur.

Ümid edirik ki, bu kitablar Kamal Abdulla yaradacılığı ilə tanış olmaq, Kamal Adbulla dünyasını kəşf etmək niyyətində olanlar üçün əvəzsiz vasitə olacaq.

Sim-sim.az

 Şrift:Biz gərçəkdən dostuq vallah…

Bu sözü gündə neçə dəfə təkrar etdiyimi bilmirəm.

Başdan başlayaq.

 Əgər sənin çox yaxın bir oğlan dostun varsa, (yaxınlıq bəziləri üçün çay içəndə ona da konfet təklif etmək. Bəziləri üçün “gəl dayanacağa qədər danışmadan gedək” deməsi. Bu yazımda ikincilərdən danışacağam. Əgər birincilərdənsinizsə, vaxt itirib yazını oxumayın. Dərhal buranı tərk edin )) və ona sırf insanlar sizin haqqınızda pis düşünməsin deyə, “Qardaşım” demirsənsə, sən yandın. Bəzi cəmiyyətlərdə həmçinin bizdə yazılmayan qanunlar var. “Aaa qızla oğlan günortalar birlikdə yemək yeyirlər?” “Nə? Evdən gətirdikləri yeməkləri bir yerdə yeyirlər?” “Nə danışırsan, onları iş çıxışı dondurma yeyə-yeyə dayanacağa gedən görmüsən?” “Onsuzda mən onların evdə bir yerdə yemək bişirməklərindən şübhələnmişdim” kimi şübhələr əvvəlcə arxanızca, sonra isə düz qulağınızın içinə gəlməyə başlayır. İşdə müdirdən tut, evdə xalana kimi, sizi sevgili zənn edir.(Zənn etməklə də qalmayıb. Hətta nə qədər yaraşdığınızı da deyirlər. Hadisənin pik nöqtəsi isə yaxın dostunun çox sevdiyini bildiyin sevgilisindən ayrılandan sonra insanların sənə  durmadan niyə ayrıldıqlarını soruşmaqları və utanmadan əslində mən sizi çox yaraşdırırdım deməkləri)

Əvvəl-əvvəl heç kəsə qulaq asmadım. Sonra sizə çox yaxın olan bir dostun da “Məncə, siz sevgilisiniz, xəbəriniz yoxdur” deyəndən sonra düşünməyə başladım.

Bəlkə onlar haqlıdırlar. Bəlkə həqiqətən biz sevgiliyik. Amma xəbərimiz yoxdur? Hə, ola bilməz? Ola bilməz!!!

 

Çünki, həm o, həm mən bilirik ki, biz bir yerdə gülməyi, bir yerdə yemək yeməyi, bir yerdə dayanacağa kimi getməyi ətrafımızdakı insanlar haqda müxtəlif zarafatyana “faciə” ssenariləri qurub gülməyi, onun məni pintiliyimə görə danlamağını, mənim onu ləng tərpəndiyinə görə danlamağımı, bir sözlə, bütün bunları birlikdə etməyi sevən sevgili deyil, iki dostuq və həmişə də elə qalacağıq.

Sözüm belə şeylər başına gələn gənclərə və yaşlılaradır.

İnsanların nə düşündüyü önəmli deyil, əgər sən əsl dostu tapmısansa, onu heç bir sözə görə itirmə və onunla insanların dediklərinə uyub sevgili də olma. 

Yaxşı dost sevgilidən daha dəyərlidi.

sim-sim.az

 Şrift:

                              Eyvaz Zeynalov

                                                       Məncə...
 
Oxumursan, olmur. Oxuyursan, olmur. Cavab yazmaq istəyirsən, olmur. Türkün sözü, “boş ver!”, deyirsən, yenə olmur ki, olmur. Nə qədər?.. Boş verməyin də bir limiti var axı. Buyurun, İradə Musayevanın lap bəzi deputatların qıcıq doğuran çıxışlarına bənzəyən “kulis.az”dakı “Psixoloqun intiharı, N. F. Qısakürək və bizim ədəbiyyat…” məqaləsindən seçdiklərimi oxyun:
“Doğrudanmı ... cəmiyyətin yazarı ... ictimai fəlakətin hər gün güllə səsi kimi əks-səda verən artımını hiss etmir?”
... otaqlarında... xəyala dalıblar, çiçəkli dağlara, bülbüllü bağlara, postmodern olmayan məqamların saxta portretinə postmodern yamaqlar vurmağa başları qarışıb...”
“Bizim romançılarımız niyə bizdən yazmır, niyə bizi görmür?..”

Ardını oxu...

 Şrift:

 QƏLBİMİZİ ŞUMLAYAN DƏRDLƏR SİLSİLƏSİNDƏN:
 
                                                      İLİN SON YAZISI
 
      1967-2017...  Qeyri –ixtiyarı bu tarixləri  monitora yazıb fikrə getdim.  Birincisi  XX əsrə, ikincisi XXI yüzilliyə aid tarixlərdi.  Ortada yarım əsrlik – düz əlli  illik  məsafə var. Və özüm -özümə sual verdim.  1967-ci ili necə qarşılamışdım və  2017-ci ilə necə qədəm qoyuram?  Bəli,  50 əvvəl  də  rayon mərkəzindən 16 kilometr  aralıda yerləşən  kəndimizdəki evimizdə qaz və istilik sistemi yox idi. Amma dünya indikindən daha gözəl görünürdü,  bayaramqabağı adamların üz-gözündən sevinc yağırdı. Əslində  indi - ardan 50 il ötəndən sonra da  Bakıda yaşadığım binada nə qaz var, nə istilik sistemi. Avtobusda, metroda,  bazarda gördüyüm adamların da üz-gözündən qəm-qüssə yağır...  Adamlar elə bil  çiyinlərində  dağdan ağır QƏM yükü daşıyırlar.

Ardını oxu...

 Şrift:
   

                    BİR SƏRBƏST SEVİNC, İKİ QAFİYƏ KƏDƏR

     Şeirim  kimi həyatım da qəlibə salınıb. Özümü birtəhər hecalara sığdırmışam. Çıxa bilmirəm qafiyədən. İstəyirəm, bəzən şeirlərimi də, həyatımı da sərbəstə salım.Yox, alınmır, şeirlərimdə də misraların biri sərbəst olur, ikisi qafiyə, həyatımda da. Sərbəstin də ucunu-bucağını qafiyəyə salıram, həyatımın da. Görünür təməldən çıxmaq olmurmuş; insan yaşadıqlarına alışır, taleyilə barışırmış.
   Şeirimi oxuyanların çoxunu hecaya öyrətdim, həyatımdakı insanların da. Bəziləri, çıx deyirlər qafiyədən, sərbəst ol şeirdə də, həyatda da.Qıraqdan demək asan olur axı, deyirlər...
    Bir də deyirlər; yazma qəmdən, yəni özündən. Bağışlayın, yaza bilmirəm özgəsindən. Süsləyə bilmirəm yalandan olmayan şeylərlə özümü, şeirdəki sözümü.

Ardını oxu...

Foto qalereya

Video qalereya

Sağlamlıq

Sayğac