Xəbər lenti

 Şrift:


                             Mikayıl BOZALQANLI


MƏNİ

Ruhum özü sevib-seçib,
Verib dərdə buta məni,
Dərdin aşiqi olmasam,
Dərd nədi ki, tuta məni.

Könül, gileyi bəs eylə,
Dərdim sevgiyə vəsilə,
Dönə sevdiyim fəsilə,
Şəfqətinə qata məni

Ardını oxu...

 Şrift:

                    
                                               Əbülfət MƏDƏTOĞLUGördüm ovcumun içitək
Gördüm bütünlüklə səni...
İçim qayğıyla doluydu -
Seçdim bu tünlükdə səni!

Bir-bir tanış cizgiləri,
Oxşadım, ovdum durmadan...
Mənə yad olan hisslərin -
Birin də üzə vurmadım!

Pərdəsin qaldırıb cismin
Ruhunun gözünə baxdım...
Kirpiyində damla idim -
Yanağın aşağı axdım...


           *****

Bir umud ağacım var,
Yarpağı hələ yaşıl.
Sən də öz umuduna,
Gəl, dərib bələ yaşıl!

Uymadan fitnə-fəndə,
Öyünsün saçda dən də.
Bu dünyada heç bəndə
Görməyib belə yaşıl!

Bəxt öncədən yazılıb,
Sinəmizdən asılıb.
Üzümüzə açılıb -
Hər səhər gələ yaşıl!


            *****

Durub üzü dan yerinə
Unut, nə qədər ki, dərd var!
Unut, bil ki, bu dünyada,
Sevinmək üçün də şərt var!

Yaxanı aç şəfəqlərə
Nura bələnib, nurdan keç.
Düşün imtahan verirsən -
Neçə mininci turdan keç!

Dözümün ümid böyütsün,
Özün özünə mayak ol!
Həsrət bir az fürsətcildi,
Sən öz sevgində oyaq ol!


VAXTIDI

İlahi, yaşatdığın
ömrün gizli baxtıdı...
Yorulmuş ürəyimi-
Dincə qoymaq vaxtıdı!..

Oxlanandan kürəyim
Əyilib söz dirəyim!
Nəsimidi ürəyim -
Diri soymaq vaxtıdı!..

Qarşımdadı , bax, kağız
Bir qələm , bir ağ kağız...
Məni ağla bir ağız -
Məndən doymaq vaxtıdı!


        *****

Bitdi, səni ağrıdan
O, acı sevgi bitdi!
Ürək saldı taxtından -
O tacı, sevgi bitdi!

Günü səpib hədərə
Boyun əydi qədərə...
Yeddi qardaş kədərə -
Bir bacı - sevgi bitdi...

Sənə oldu baş qatmaq
Onu başdan başlatmaq
Əbülfəti yaşatmaq -
Əlacı - sevgi bitdi!..
 Şrift:

                               İLQAR TÜRKOĞLU

 
PAYIZ ELƏ PAYIZDI
 
 “On yeddi”yə daha çələng düzmürəm,
Aramızda hey salıbdı davanı.
Bilirsən ki,“Ayrılığ”a dözmürəm,
Dəyişərsən “on səkkiz”də havanı.
 
Arxayın ol, bilirsən ki, çəkərəm
Ürəyimdə neçə-neçə ton yükü.
Dilin acı, mənsə hələ şəkərəm,
Elə bilmə, bu sevdanın son yükü.

Ardını oxu...

 Şrift:

            
                                                Vasif QURBANZADƏ   VƏTƏN


Vətən, sənin günün qara,
Su səpilmiş köz kimisən.
“Baba”sının zorladığı,
Bir günahsız qız kimisən.

Nədir, bu düşdüyün tələ?
Yoxdu çəkmədiyin çilə,
Qalmısan əllərdən ələ,
Oğulsuz, ərsiz kimisən.

Ardını oxu...

 Şrift:


                        Ülvi BAHADIRGÖZLƏMƏK...


Sualsız cavablar astanasında
Gözləyir gözlərim gözünü geyib.
Sən gedəndən sonra zəvvar əllərim
Üzünnən üzümə hicrət eləyib.

Bilirəm,arada qalmaq çətindi...
Arxanda kor bulud,önündə külək.
Sinəmdən bir ovuc ürək götürüb
Harda mənsiz olsan,ora bir kül ək.

Ardını oxu...

 Şrift:
 
                              İLQAR TÜRKOĞLU
 
BU DA BİR GÜNDƏLİK
 
Bu dərdə də, bəlkə əlac tapılar,
Bu sevdanı beləcə göm, ürəkdə.
Açıq olsun təki sənə qapılar,
Mənim hələ ağrılarım gömrükdə.

Ardını oxu...

 Şrift:

                                             İbrahim HƏSSAS


Canavar adam...

Tənhasan, yalqızsan hələ dünyada,
Yaxşı ki, əlindən ulamaq gəlir.
Şükr elə, adamtək nə dona girmək,
Əlindən nə quyruq bulamaq gəlir.

Ardını oxu...

 Şrift:

                                    ELŞƏN  SƏFƏVİ  İSMAYIL

DƏRVİŞ “NƏĞMƏLƏRİ”...
 
Döndüm sağa, döndüm sola,
Varmaq üçün Qutlu Yola,
Qutlu Ruhu dərk eylədim,
“Hü!” deyərək dola-dola...
 
Beş min ildir bu yoldayam,
Hey getsəm də, daldayam...
Xızır Sultan hamim olub
Onun üçün qaldayam...

Ardını oxu...

 Şrift:
               
                                      Vüqar BAYRAMOV          Hardasan
 
Yollarından çəkəmmirəm gözümü,
Qəhər boğur deyəmmirəm sözümü,
Heç bilmirəm hardan alım dözümü,
Səndən ötrü darıxmışam,hardasan?
 
Sipərimsən, səngərimsən, qalamsan,
Dilimdəki ən müqəddəs kəlamsan.
Şirinimsən,şəkərimsən,balamsan,
Səndən ötrü darıxmışam,hardasan?

Ardını oxu...

 Şrift:


                   Ələddin İNCƏLİ


    Az öncə əldə etdiyimiz məlumata görə, tanınmış şair, publisist, jurnalist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Ələddin İncəli ağır xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir! 
   Ələddin İncəli (Ələddin Məhəmməd oğlu Həsənli) şairlik, jurnalistliklə yanaşı Qazax rayon kino birliyinin direktoru kimi də fəaliyyət göstərib. O, 1930-cu ildə Qazax rayonunun Kəmərli kəndində anadan olub. 1947-ci ildə Kəmərli kənd məktəbini, 1951-ci ildə isə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirmişdir.
 

SEVƏNLƏRƏ ZİYAFƏTİM OLACAQ

Ala gözlüm, gələcəyəm yanına
bir gün səni ziyarətim olacaq.
Kəsəcəyəm kəndirini hicranın,
ayrılıqla nəhayətim olacaq.

Odamızı tər güllərlə bəzərsən,
süfrəmizə billur qədəh düzərsən,
qədəhlərə eşq atəşi süzərsən,
sevənlərə ziyafətim olacaq.
unudacam dərd-möhnəti o gecə,
qeylü-qalı, qal-qeybəti o gecə,
kəsməyəcəm söz-söhbəti o gecə,
baldan şirin hekayətim olacaq

İncəliyəm, tapınmışam bu ada
bəxtim məni yetirəcək murada
arzumu da bildirəcəm arada
Bir ayrı cür işarətim olacaq...GÖNDƏR


Tanrım, ərzə nə davakar,

Nə cığal bəndələr göndər.

Nə lovğa, nə təkəbbürlü,

Nə dağal bəndələr göndər.

 

Nə "dünya mənimdi" - deyən,

Nə kasıb-kusubu döyən,

Nə zəhmət çəkməyib yeyən,

Nə kahal bəndələr göndər.

Görməyək tələ-torları,

Görməyək qəlbi korları.

Yer tutmur haramxorları,

Pak, halal bəndələr göndər.

Bir də yonmağa codları

Kəsərli rəndələr göndər.

 

BƏXTƏVƏR
 

Zəhmət çəkib, zəhmətinin haqqını

Alan varsa - bəxtəvərdi, bəxtəvər.

Mayasına heç vaxt haram qatmayan

Kalan varsa - bəxtəvərdi, bəxtəvər.

 

Nə qədər ki, gəlib-gedir nəfəsin,

Olaydı kaş yaşamağa həvəsin.

Üzündə nur, dodağında təbəssüm

Plan varsa - bəxtəvərdi, bəxtəvər.

 

İncəli, çək sən də sözün nazını,

Atma hələ qələmini, yazını.

Ulu Qorqud dədəmizin sazını

Çalan varsa - bəxtəvərdi, bəxtəvər.

 

 

BİRİ MƏNƏM

Haqqı heç ödənilməyən,

Şairlərdən biri mənəm.

Çünki məğrur, yenilməyən

Şairlərdən biri mənəm.

 

Axtarıb bula bilməyən,

Haqqını ala bilməyən,

Hamı tək ola bilməyən

Şairlərdən biri mənəm.

 

Yaltaqlanıb, yarınmayan,

Məddahlıqdan barınmayan,

Kasıblığa darılmayan

Şairlərdən biri mənəm.

Kirpiyiylə od götürən,

Qəhərlənən, köks ötürən,

Az qazanıb, çox itirən

Şairlərdən biri mənəm.

 

İncəlidi qəhr eyləyən,

Namərdləri dəhrələyən,

Qüruruyla fəxr eyləyən

Şairlərdən biri mənəm...

 

BƏNÖVŞƏNİ

Bəlkə ölüb getdim, yazı görmədim,

Gülüm, o dağlardan dər bənövşəni.

Nazik əllərinlə seçib-oxşayıb

Qəbrimin üstünə sər bənövşəni.

 

Bəlkə incə ruhum xoşahal ola,

Bəlkə yaman dillər susa, lal ola.

O güllər üç rəngdə: ağ, göy, al ola,

De, şair sevməzmi hər bənövşəni.

 

Gərdiş dövranımı devirdi, deynən,

Vurub iqbalımı çevirdi - deynən.

Əllədin İncəli sevirdi - deynən,

Şehli bənövşəni, tər bənövşəni.

 

ONUNLA GETDİ

Səmada bir ulduz parlayıb söndü,

Gözəl Məlahətim onunla getdi.

Elə bil taleyim tərsinə döndü,

Bəxtim, səadətim onunla getdi.

 

Yarım məndən ötrü nur - işığıydı,

Gülün səhəriydi, gur işığıydı.

Bu şair ömrümə yaraşığıydı,

Şerim, şeriyyətim onunla getdi.

 

Ələddin İncəli, desən qürurum,

Şeirdə uğurum, işdə uğurum,

Qolumda qüvvətim, gözümdə nurum,

Dizimdən taqətim onunla getdi.


Foto qalereya

Video qalereya

Sağlamlıq

Sayğac