Xəbər lenti

 Şrift:
 
                          Firudin Həsənoğlu
     Tədqiqatçı, şair, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Firudin Həsənoğlu (Rzayev) 21 dekabr 1952-ci ildə Culfa rayonunun Xoşkeşin kəndində anadan olub. 1983-cü ildə M.F.Axundzadə adına Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu (indiki Bakı Slavyan Universiteti) bitirib. 2003-cü ilə qədər Mehbalı Qasımov adına Culfa rayonun Xoşkeşin kənd orta məktəbində rus dili ixtisası üzrə müəllim işləyib. Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, bədii yaradıcılıqla da məşğul olub. 1967-ci ildən şeir və qəzəlləri “Azərbaycan gəncləri”, “Şərq qapısı”, “Zəfər” və s. qəzetlərdə, həmçinin “Gənclik” jurnalı və “Çinar ömrü” ədəbi almanaxında dərc olunub.
2006-2016-cı illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıb. Hazırda institutun Onomastika şöbəsinin  müdiridir.
Firudin Həsənoğlu “Naxçıvan ensiklopediyası” (2 cilddə), “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”, “Naxçıvan tarixi” (3 cilddə) kitablarının həmmüəllifi, 2 cildlik “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixi”, “Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi” monoqrafiyaları və 36-sı xaricdə olmaqla 117 elmi məqalənin müəllifidir.
 
 
Məni gecələri tənha qoymayın
 
Gecə sevincimin yox olan dəmi,
Gecə əzabımın çoxalan dəmi,
Gecə ümidimin yıxılan dəmi
Siz məni gecələr tənha qoymayın!

Ardını oxu...

 Şrift:

                             Əfsanə RƏVAN


Çox tezmi unudarsan...
 
Nə vaxtsa mən olmasam,
 Yaşararmı gözlərin..
Qəmlənərmi ürəyin,
Büdrəyərmi dizlərin.
 
 Axtararsanmi görən,
Hara baxsan əksimi.
 Yoxsa ki, unudarsan,
 Səndəmi yadlar kimi.

Ardını oxu...

 Şrift:

                                  Arzu HÜSEYN

 
            İzsiz...

Mənsiz də tapılar qucaq qəlbinə,
İsinən çox olar ocaq qəlbinə.
Anlat o balaca, uşaq qəlbinə,
Anlat ki, dalımca çox ağlamasın.

Ardını oxu...

 Şrift:

                                              İLQAR TÜRKOĞLU


BU DA BİR PAYIZDI

Ötürdüm karvanı payıza tərəf,
Düşdükcə yarpaqlar izimin üstə.
Əlləri qoynunda o qıza tərəf
Bir sevda ağlayır dizimin üstə.
 
Buludlar başımda qısıla qalıb,
Gözümdə boğulur sızqa yağışlar.
Pəncərəm önündə asıla qalıb
Xəyallar içində donan baxışlar.

Ardını oxu...

 Şrift:

                                                       AYAZ ARABAÇI


YADIMA BİR EV DÜŞÜR


Yadıma bir ev düşür..
İkiotaqlı bir ev.
Qoca tut ağacının budaqları döyərdi,
Hər baharda nübarla 
kasıb pəncərəsini..
Kəsərdim çubuğuyla dəlisov uşaqların,
Gecə səhərə qədər kəsilməyən səsini.
Gəlb çıxardı dostlar qaçıb qardan-sazaqdan.
Yadıma bir ev düşür..
Hardasa lap uzaqdan.

Ardını oxu...

 Şrift:


                              Xəyalə SEVİL


Bir bəhanə tap, zəng elə
 
Heç kim
Məni səndən soruşmayacaq.
Nə də heç kim səni məndən.
Nə gözəl ayrılıq oldu.
Dərdi yığdım gözlərimə,
Yanaqlarım qayıq oldu...
Əllərimdən soruşuram
Səni tez-tez,
Gözlərimdən tökülürsən.
Eh! Yenə də bir yol tapıb,
Ürəyimə çəkilirsən.

Ardını oxu...

 Şrift:


                         Damət SALMANOĞLUQƏLBİNDƏ MƏNİMÇÜN BİR GUŞƏ AYIR

 

Sən bu şirinliyi hardan almısan?

Ləblərin elə bil, beçə balıdır.

Neçə aşiqini dərdə salmısan,

Gəlişin ruhumun xoş əhvalıdır!

Ardını oxu...

 Şrift:

                           Ülvi ŞİRİN


DE JAVU
                                                     
 Sənə çatana qədər...
...əllərim üzüldü yalan burulğanında.
Insan unutmağa başlayanda dərk edir əsl həqiqəti.
Bu gündən sabaha ümid yoxdu,əzizim.
Sən kimə görə ölməyə belə hazırsan...deyə bilmərəm
Amma mən sənsizlikdə əriyirəm.
Daş dövründən qalma alt çənə sümüyü kimi çürüyürəm.
Ətrafına bax...Bax...
Qismətin bəlkə də hər gün önündən keçir...
...sənsə heç üzünə də baxmırsan.

Ardını oxu...

 Şrift:


                         Vəli QaraçaylıSərhədləri aşan adam

Bu dünyanın xoşbəxtidi, sərhədləri aşan adam,
Dağıdaraq neçə bəndi, çaylar kimi daşan adam.
Sərhəddəki dirəkləri öz kökündən üzənlər də,
Səyyah olub dünyamızı qarış-qarış gəzənlər də,
Bu dünyanın xoşbəxtidi...

Ardını oxu...

 Şrift:
     “Bilmirəm” deyənin bir bildiyi var…

                                           Şahin Ülvi
 
                            Şahin ÜLVİ
 
   Mirşahin Mirfəttah oğlu Seyidov (Şahin Ülvi)
1984-cü ildə Naxçıvan MR Culfa rayonunun
Əbrəqunus kəndində doğulub. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunu bitirib. Şeirləri müxtəlif qəzetlərdə dərc olunub.
 
       SƏRHƏDDƏN BİR MƏRMİ KEÇDİ
Bir şəhidin dilindən
 
Sərhəddən bir mərmi keçdi,
       sərhəddi keçən mərmi.
Ürəyimi dəldi, deşdi,
       qanımı içən mərmi.
Bu mərmi cansız caniydi
       kəşfiyyatçı mərmi idi,
Qanımda batıb boğuldu,
       səbrimi ölçən mərmi.

Ardını oxu...

Köşə

Foto qalereya

Video qalereya

Sağlamlıq

Sayğac